Terug naar het overzicht

SUCCESVOLLE BIJEENKOMST HET ERF VAN BURG

do 02 mei 2019

Op woensdag 24 april organiseerden projectontwikkelaar KRKTR en Beyond Now een informatieavond over ’t Erf van Burg voor geïnteresseerden. Een leuke en geslaagde avond waarop de plannen weer een stukje duidelijker werden. Met veel vragen en een hoop enthousiaste reacties.

Juist het bijzonder duurzame karakter van het plan en daarbij specifiek de woningen is niet alledaags en dient dan ook de nodige toelichting. Vandaar ook deze informatieavond. De woningen worden zo duurzaam gebouwd dat er bij normaal gebruik geen maandelijkse energiekosten zijn. Dit scheelt in de portemonnee en biedt wellicht meer ruimte in de financieringsmogelijkheden.

De komende periode staat in het teken van de verdere planuitwerking om uiteindelijk tot concrete verkoopstukken te komen. Wil je de komende periode op de hoogte gehouden worden over de verkoopvoortgang, meld je dan aan via de projectwebsite: www.heterfvanburg.nl. Alle inschrijvers ontvangen namelijk met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief waarin de laatste stand van zaken omschreven wordt.

Heeft u de avond onverhoopt gemist? Dan kunt u contact opnemen met de verkopend makelaar van dit project, De Texelse Makelaars, 0222-313555 of per mail: info@texelsemakelaars.nl

Home Woningen Praktisch